Endelig ny hjemmeside og dugnadsportal

Hei alle Da har vi endelig fått ny hjemmeside og dugnadsportal. I tiden fremover vil vi rydde og oppdatere informasjonen på hjemmesiden. Merk at dere må lage ny bruker på dugnadsportalen.

Startlisens 2019

Hei alle foreldre til utøvere i Delfana.

Fra og med 2019 vil alle utøvere sine foreldre motta mail direkte fra NSF i dag med betaling av lisens for 2019.

De som ikke mottar mail med fakturainfo fra NSF i dag må sende meg en mail om dette.

Lisensavtalen er en avtale mellom NSF og utøver og må betales innen første stevnedeltakelse.

Vedlagt finner dere et skriv om de to ulike lisensene til NSF.

Det er en barnelisens (9-12 år) og en grunnlisens for de fra 13 år.

Se også vedlagte link for info:

https://svomming.no/nyheter/startlisens-2019/

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring

På grunn av fredagsmedley og Allers invest bør lisensen betales i dag/i morgen

Det er utøver/forelder sitt ansvar at lisens er betalt.

Kun med betalt lisens er utøver dekket av NSF sin forsikring.

Ta kontakt med meg hvis dere lurer på noe ifbm. dette

 

Mvh

Anders Walløe

God jul og godt nytt år!

Hei alle i Delfana!

Jeg vil takke alle foreldre i klubben for den flotte dugnadsinnsatsen dere gjør for klubben som er helt avgjørende for å kunne arrangere fine turer, samlinger og stevner for alle de flotte barna i klubben vår. Uten deres innsats hadde det ikke vært mulig å arrangere disse viktige sosiale arrangementene.

Det har vært en begivenhetsrik høst hvor jeg vil trekke frem oppstartsleiren, Strandebarm og Austevoll som de aktivitetene jeg har best minner fra, og som jeg også håper barna har gode minner fra som de vil ta med seg videre i bagasjen.

Jeg ønsker alle foreldre og utøvere en riktig fin juletid med god mat og litt fri fra det daglige og om litt et riktig godt nytt år!

Sees i 2019 for mange nye og gode opplevelser i og utenfor svømmehallen

Varm hilsen fra

Anders Kristian

Nytt klubbtøy

Hei alle i Delfana

Fredag 7/12 under Delfana cup vil klubbens nye kolleksjon presenteres

I link finner dere litt info om avtalen med Sport Norge og annen info

Flere artikler …