Delfanas Svømmeskole

Generell informasjon

MEDLEMSKAP I KLUBBEN 

For å kunne delta på kurs i regi av Delfana, må man være medlem av klubben. 

Medlemskapet koster 300 kr/år og betales ved første påmelding hvert kalenderår – automatisk med faktura. 

KONTINUERLIGE KURS 

Alle barn deltar på kontinuerlige kurs.

Det betyr at barna flyttes til neste nivå så snart de er klare for det (vi gjør endringer ca en gang i måneden).  

Unntatt er søndagskursene. Disse kursene er avsluttende etter 10 kursdager og må meldes på nytt.

BETALING – MÅNEDLIG FAKTURA 

 Ved manglende betaling, kan man risikere å miste kursplassen. 

De fleste kurs gjennomføres med månedlig faktura, det betyr at man får faktura tilsendt en gang i måneden og at man fortsetter på kurs til man velger å melde seg ut. 

FRIST FOR UTMELDING er den 20. hver måned. Har man ikke meldt seg ut innen den 20., må man betale også for neste måned. Faktura sendes ut ca den 30. hver måned. 

Kursavgiften blir ikke refundert dersom dere av ulike årsaker velger å avslutte kurset. 

Søndags kursene betales i sin helhet.

Påmeldingen er bindende.

 

AVLYSNING ELLER UFORUTSETTE TING 

En kursdag kan bli avlyst av en eller annen årsak, dette vil dere få beskjed om så snart vi vet det via e-post eller SMS. Det er derfor viktig at dere har en oppdatert e-postadresse og et mobilnr. på deres bruker på www.tryggivann.no (logg inn på «min side» for å endre). 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Crawlkurs for voksne

 Basseng Ytrebygda tirsdager kl 2000 og lørdager kl 0915(egen trening)

For Voksen fra 16 år.

Forkunnskap: Ingen

Mål: lære å svømme crawl/Rygg teknisk riktig.

Kurs som går over 8 kurs kvelder med mulighet for egen trening lørdager.

Tirsdag med Instruktør, lørdager muligheter for egen trening med instruktør.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Småbarnsvømming: Basseng Slåtthaug søndager

Forkunnskap; ingen

 4-6år.

Mål: lære barn å være trygg over og under vann via lek.

 


Rompetroll

 

Basseng Ytrebygda mandag kl 1800 eller kl 1830

Barnet må være vanntilvent helst deltatt på babysvømming tidligere, må kunne svømme på dypt vann

Barnet bør være mellom 4-5år for å delta.

Mål: lære barnet å være trygg i vann via lek.

 

Ytrebygda skole Torsdager kl 1615, fredager kl 1715 eller lørdager kl 1015


 

Trinn 1: Vannmerket

vannmerket

Dette kurset er for barn som har fylt 5 år og eldre som ikke kan svømme, eller er litt ”engstelige” og ”utrygg” i vannet. Her blir det hovedsakelig jobbet med vanntilvenning, der hovedoppgavene blir å omsette kjente bevegelser, leker og spill fra land til vann.

Foreldrene er med i bassenget.
Det er 8-10 barn på hvert kurs. 

Sted: Ytrebygda og Slåtthaughallen   Pris og mer info

 

 


 

 

Trinn 2: Hval

skilpaddemerket

Dette kurset er for barn mellom 5 og 7 år som ikke kan svømme, eller som "svømmer" noen meter alene. I likhet med Vanntilvenningskurset er målsettingen å få barna trygge og selvstendige i vann, samt progresjonsøvelser rundt ”Kjernefunksjonen dykke”:

Kjerneøvelse 1: Holde pusten, hodet under vann, åpne øynene.
Kjerneøvelse 2: Holde pusten, dykke ned, hente gjenstander på bunn.
Kjerneøvelse 3: Holde pusten, dykke gjennom beina til partner.
Kjerneøvelse 4: Holde pusten, hoppe fra bassengkanten, hente gjenstand fra bunn.


Det er 8-10 barn på hvert kurs. 

Sted: Ytrebygda og Slåtthaughallen   Pris og mer info

 

 


 

Trinn 3: Skilpadde

skilpaddemerket

Dette kurset er for barn mellom 6 og 8 år. Man må kunne beherske kjerneøvelsene 1-4 (Kjernefunksjonen dykke) for å begynne på Mini-teknikk. På dette kurset jobbes det med progresjonsøvelser rundt ”Kjernefunksjon flyte”:
Kjerneøvelse 5: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning.
Kjerneøvelse 6: Holde pusten, flyte på ryggen, linjeholdning.
Kjerneøvelse 7: Holde pusten, hoppe fra kanten, flyte opp på magen, linjeholdning.
Kjerneøvelse 8: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning, dreie på ryggen, puste, linjehold.
Kjerneøvelse 9: Holde pusten, flyte/balansere på mage/rygg, puste, linjeholdning.

Foreldre er ikke med i bassenget.


Det er 12-15 barn på hvert kurs.

Sted: Ytrebygda og Slåtthaughallen   Pris og mer info

 

 


 

 

Trinn 4: Pingvin

pingvinmerket

Dette kurset er for barn mellom 7 og 9 år som kan "svømme" minst 10 meter uten hjelpemidler. Man må kunne beherske kjerneøvelsene 1-4 (Kjernefunksjon dykke) og 5-9 (Kjernefunksjon flyte) for å begynne på Teknikk-kurset. Her jobbes det med progresjonsøvelser rundt ”Kjernefunksjon gli”:

Kjerneøvelse 10: Gli på magen, linjeholdning
Kjerneøvelse 11: Gli på ryggen, linjeholdning
Kjerneøvelse 12: Gli med linjeholdning, fra mage til rygg, dreie tilbake.
Kjerneøvelse 13: Gli med crawlbeinspark, linjeholdning
Kjerneøvelse 14: Gli med crawlbeinspark på ryggen, linje, puste, dreie over på magen, bein.
Kjerneøvelse 15: Hoppe, flyte opp, linjeholdning på magen, crawlbein, dreie over på rygg.

Foreldre er ikke med i bassenget.
Det er 12-15 barn på hvert kurs. 

Sted: Ytrebygda og Slåtthaughallen   Pris og mer info

 

 


 

 

Trinn 5: Selungen

selungenmerketDette kurset er for barn mellom 7 og 10 år som kan "svømme" minst 10 meter uten hjelpemidler. Man må kunne beherske kjerneøvelsene 1-4 (Kjernefunksjon dykke), 5-9 (Kjernefunksjon flyte) og 10-15 (Kjernefunksjon gli) for å begynne på Videregående teknikk. På dette kurset jobbes det med progresjonsøvelser rundt ”Kjernefunksjonen fremdrift”:

Kjerneøvelse 16: Sculling, crawlbeinspark på mage og rygg, linje, rytmisk pusting.
Kjerneøvelse 17. Crawlsvømming uten pust
Kjerneøvelse 18: Crawlsvømming, rytmisk pusting, linjeholdning.
Kjerneøvelse 19: Ryggsvømming, linjeholdning, pusting.
Kjerneøvelse 20: Stup fra kanten, crawlsvømming med pust.


Kurset tar også for seg en kort innføring i de ulike svømmeartene (crawl, rygg, bryst, butterfly), samt grunnleggende stup- og vendingsteknikker.
Foreldre er ikke med i bassenget.
Det er 12-15 barn på hvert kurs. 

Sted: Ytrebygda og Slåtthaughallen   Pris og mer info

 

 


 

Trinn 6: Videregående - Delfin

selmerketDette kurset er for de som er ferdig med Selunge-kurset. Kurset går om tirsdager kl 18.30-19.15,  torsdager kl.16.15.17.00, fredager kl.17.15-18.00 og lørdager 10.15-11.00 på Ytrebygda skole.
Man må ha gått minst ett semester på Selunge-kurset for å kunne søke på dette kurset.

Kursinnholdet er tilsvarende det man kjører for T4 (laveste treningsgruppe i Delfana), dvs fokus på teknikk av de fire svømmeartene, stup og vendinger, samt begynnende svømmespesifikk aerob utholdenhet i form av noe mere lengdesvømming enn det man gjør på Selunge-kurset.

Sted: Ytrebygda   Pris og mer info