Verdiregler

 Klubbens aktivitet er basert på følgende grunnverdier, som finner i våre eldste vedtekter;

 

Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

 

 Med utgangspunkt i disse grunnverdiene, er det utarbeidet et sett med ”adferdsregler” som gjelder for våre svømmere, samt et sett med ”foreldrevettregler”. I tillegg til minimumsreglene gjelder et sett med spilleregler for hver gruppe. Reglene lages i samarbeid mellom trenere og utøvere.

 

Det viktigste er at alle våre svømmere skal føle seg godt ivaretatt, trygge og velkommen i et miljø fritt for mobbing. Gjennom å heie på hverandre oppnår vi felles mestring og et godt sosialt miljø: vi løfter hverandre.

 

Din adferd speiler klubben. Vis derfor alltid respekt for treneren, dommerne og alle andre rundt deg.

Vær hjelpsom, høflig og positiv.

 

Sammen er vi Delfana. Vær stolt av klubben din!