Velkommen til SK Delfana!

På vegne av Svømmeklubben Delfana ønsker jeg som styreleder deg og dine hjertelig velkommen til SK Delfana. Her får små og store svømmere opplevelser som for mange får betydning livet ut. Vi ønsker å utvikle svømmeferdigheter fra mestring til mestere. Vi har tilbud fra baby til voksne, og fra mosjonister til elite. Vi ønsker å skape medlemmer med gode holdninger og sunne verdier. Dere er nå med i et ekte entusiasmeprosjekt.

 

Idrettsglede. Delfanas motto er "Offensiv glede", som er en variant av Norsk Idrettsforbunds motto "Idrettsglede for alle". Idrettsgleden og det sosiale skal stå i sentrum. Det gjelder både svømmere, foresatte og Delfanas ansatte.

 

Hvor finner du informasjon. Det skjer til enhver tid mye i klubben, og det er mye å sette seg inn i for en nykommer. Dette velkomstbrevet gir deg en del grunnleggende informasjon. Mer finner du på hjemmesiden vår (www.delfana.no ). To ganger i halvåret sender vi ut et elektronisk nyhetsbrev; "Vi er Delfana". Dersom du lurer på noe,  ta kontakt med enten svømmeskoleansvarlig Laila, hovedtrener Silla, eller noen av oss i styret.

 

Litt om klubben. Klubben ble startet i 1974 og er i dag den største klubben i Bergen, og den 6. største klubben i Norge. Våre hovedbaser er bassengene på Slåtthaug og Ytrebygda skole. Ved årsskiftet 2018-2019 hadde vi 1.458 medlemmer (inkludert alle fra babysvømming til voksenkurs og barn på  svømmeskolen), ca. 140 aktive svømmere, ca. 60 instruktører i svømmeskolen, og 15 trenere for treningsgruppene. Hvert år arrangerer klubben over 300 svømmekurs, stevner og treningsleirer, og våre aktive svømmere deltar på mange konkurranser.

 

Et godt sosialt miljø. Individet skal settes i fokus, og den enkelte skal føle seg godt ivaretatt. Vi er helt avhengig av din hjelp for å lykkes! Alle profiterer på positive tilbakemeldinger og oppmuntringer. Det er ekstra stas når treningsvenner heier på hverandre. Det gir styrke! Delfana skal være en klubb fri for mobbing, og for å få dette til må alle engasjere seg aktivt. Vi oppfordrer alle foresatte til å snakke med egne barn om hvor viktig det er med et godt sosialt miljø og gode venner.

 

Økonomiske fordeler. Medlemskortet gir deg 15% rabatt på alle varer hos Sport Norge i Laguneparken. Der kjøper du også Delfanas klubbklær (25% rabatt). Maling hos Flügger gir deg 20% rabatt. Både hos Flügger og Sport Norge blir en del av det du handler for, kanalisert tilbake til Delfana. På  www.klubben.no  kan du kjøpe svømmeutstyr til 20% rabatt. Husk: Oppgi medlem i Delfana i "Melding til salgsavdelingen". Når du tipper, registrer Delfana som mottaker av Grasrotandelen – det er fort gjort på nettet. Bidrag fra Grasrotandelen er en av mange viktige inntektskilder for klubben.

 

Strukturen i Delfana – fra "mestring til mestere" – er slik:

 

 

Svømmeskolen: Kursene starter med Vanntilvenning, deretter følger Hval, Skilpadde, Pingvin, Selunge og Delfin. Kursene går kontinuerlig. Barna vurderes regelmessig for oppflytting til neste nivå, når de mestrer det nivået de befinner seg på. Ansvarlig: Henriette Bruu

 

Treningsgruppene: På dette nivået blir det mer alvor, med økt fokus på det sportslige – selv om det ikke skal være tøff disiplin og sterkt konkurransepreg. Når utøveren rykker opp i treningsgruppene, skal foreldrene hvert halvår delta i dugnad.  Den første treningsgruppen er T4. Etter hvert som svømmerne utvikler seg, rykker de videre opp i T3, T2, og T1. Treningsmengde og prestasjoner øker jo høyere man kommer. Svømmerne deltar på små og store stevner, på treningsleirer mv. Ansvarlig for treningsgruppene er hovedtrener Silla.  

 

Konkurransegruppene: Når svømmerne kvalifiserer seg til konkurransegruppene K2 og senere K1, blir det enda mer fokus på det sportslige og prestasjoner, og treningsmengden øker. Ansvarlig er hovedtrener Silla.

 

Bergensvømmerne: Det høyeste nivået vi har er Bergensvømmerne, som er en egen eliteklubb der Delfana, Åstveit svømmeklubb og Arna svømme- og livredningsklubb samarbeider.

 

Ungdom og voksne, flere tilbud: Delfana har ungdomsgruppe (fra 12-16 år) for ungdom som ønsker å trene uten å konkurrere, og bli bedre å svømme. Vi har voksentrening (fra 16 år), og crawlkurs for voksne (fra 16 år). "Vill i vann" er et tilbud til barn og unge som liker å være i vann, men ikke konkurrere aktivt. Delfana arrangerer også kurs for personer med utfordringer (autisme og adhd), i samarbeid med Bergen Sør Idrett.


Klubbens økonomi. Det koster å drive svømmeklubb. Bidrag fra sponsorer og det offentlige er langt fra nok til å holde oss gående. Styret er fortløpende opptatt av å fordele byrdene mest mulig rettferdig mellom klubbens medlemmer. Gjennom treningsavgift, loddbøker, og dugnadsarbeid får utøverne blant annet reduserte egenandeler på leirer og stevner.  

 

Din energi. Som du skjønner, er du blitt en del av et stort entusiasmeprosjekt! Vi er avhengig av deg og dine ressurser for at ditt barn (vår svømmer) skal trives og utvikle seg både sportslig og sosialt. Dugnadsarbeidet er bærebjelken i alle idrettsklubber. Dugnad er en fin måte å knytte foreldrene bedre sammen på. Du vil oppdage at du har langt større glede av å yte litt ekstra, enn å yte lite. Tenk over hva du kan bidra med ut over dugnaden, og ta kontakt med osssmile

 

Besøk gjerne www.svomming.no og www.idrett.no, hjemmesidene til Norges Svømmeforbund (NSF) og Norges Idrettsforbund (NIF). Her finner du mye nyttig informasjon.

Med vennlig hilsen
For Delfana

Bjarne Kvam
Styrets leder

Bergen, september 2019