Historie

Svømmeklubben Delfana ble stiftet 24.januar 1974, og klubbens formål er å gi svømmeopplæring til barn fra 0 til 10 år, og konkurransetrening til barn og ungdom. Aktivitetene er spredt over hele Fana; vår hovedbase er Slåtthaughallen, men stor aktivitet foregår også ved Ytrebygda skole.

 

Klubben har i dag ca 700 medlemmer fordelt på 100 barn på babysvømming, 470 barn på plaske-og teknikkkurs, samt 145 barn og ungdom som driver med aktiv svømming.

På eliteplan er SK Delfana med i Bergensvømmerne (BS). Dette er en paraplyklubb, der tre moderklubber samarbeider om satsing på toppnivå. Delfana har per i dag ti svømmere i BS.

 

Basis i klubben er likevel det omfattende tilbud av svømmeopplæring for barn og ungdom. 35 forskjellige svømmekurs arrangeres hvert semester (4 semester i året), i tillegg til 6 babysvømmingskurs.

 

Den aktive delen av klubben er delt inn i 6 gjenger/grupper (T4-K1). T4, bestående av barn som kommer fra vår kursavdeling, har treningstid to ganger pr.uke,  mens i K1 har vi utøvere som trener opptil åtte ganger i bassenget hver uke. For disse betyr det trening før skolen (kl.6-8) minst to ganger i uken.

 

Svømmesesongen er for våre eldste svømmere lang (august-juli) men innholdsrik. I tilegg til den ukentlige treningen, deltar disse på 15-20 konkuranser i løpet av året. Svømmestevner både lokalt og på kryss og tvers i Norge, samt treningsleirer i inn- og utland, gjør at disse utøverne er meget bereist, og knytter seg et enormt sosialt nettverk, ikke bare lokalt i klubben, men også ut over byens grenser.

 

Driften av klubben er i hovedsak basert på frivillig innsats, spesielt fra foreldre. I tillegg til dette har klubben èn heltids ansatt (70% hovedtrener og 30% administrativ stilling), B-gjengstrener (80%) samt ti timeansatte trenere. I tillegg til dette har vi 30 kurs- og baby-instruktører. Delfana har også en kursansvarlig (25% stilling). Svømmeklubben Delfana ble i 1999 tildelt prisen som årets svømmeklubb i Norge, med bakgrunn i en god sportslig og administrativ drift som tilrettelegger for både breddeidrett og elitesatsing. I 2013 ble Delfana som en av tre svømmeklubber plukket ut i prosjektet "Satsningsklubb 2013". 

 

Delfana arrangerer 6 stevner/konkurranser i løpet av et år:

-          Auto 23 Cup (i desember) åpent stevne i Slåtthaughallen

-          Delfana-cup, fire ganger i året (mars, juni, oktober og desember), klubbstevne i Slåtthaughallen

-          Nordialog-cup ( i juni), åpent stevne i Slåtthaughallen

 

Klubbens store utfordring er å kunne gi svømmeopplæring til alle som ønsker det. Begrenset bassengtid gjør det imidlertid umulig for oss å ta inn alle som vil lære å svømme. Vi har per i dag ventelister til våre kurs, noe som er svært beklagelig. Vi synes det er forferdlig å måtte si nei til barn som ønsker å drive med idretten vår. Dette er et av våre satsningsområder i tiden fremover, og håper og etter hvert kunne tilby svømmeopplæring til enda flere.