Æresmedlemmer

Elin Austevoll, 1996

Komiteen har følgende begrunnelse

 

«Elin Austevoll tildeles æresmedlemskap i Delfana for sin fantastiske prestasjon under OL i Atlanta. Elin har vært en utmerket representant og ambassadør for Svømmeklubben Delfana gjennom hele sin svømmekarriære.

Det er med ydmykhet Svømmeklubben Delfana, gjennom tildeling av dette æresmedlemskap, takker for din innsats og betydning for klubben»

 

Turid Haaland, Johanne Grieg Kippenbroeck, Kåre Ankjær-Jensen, Gunvor Sæthre, Bjørg Thorsø, Karin Tollefsen og Tore Tollefsen, alle 2014

For pionerene har komiteen følgende begrunnelse

 

«Tildeles æresmedlemskap i Delfana for særlig betydningsfull medvirkning til klubbens grunnleggelse. Pionerene la med sitt arbeid til rette for svømmeaktivitet blant barn og unge i Fana som vil drive for konkurranse, og ikke minst for de som vil drive idretten for moro skyld.

Grunnleggelsen av Svømmeklubben Delfana har gitt titusenvis av barn og unge mulighet til å drive svømming i Slåtthaughallen på Storetveit og Ytrebygda. Gjennom aktiviteten er det skapt ubrytelige vennskapsbånd, prestasjoner på internasjonalt nivå, herunder Olympisk deltakelse i Atlanta i 1996, og ikke minst minner mange vil bære med seg for livet.

Komiteen vil videre berømme pionerene for et fantastisk navn på klubben, som på genialt vis henspeiler til både hvilke aktivitet som bedrives og til hvor klubben geografisk hører hjemme. Like fullt er logoen tidløs og bæres med tilsvarende stor stolthet av dagens utøvere som av de svømmere som var med fra oppstarten av.

Det er med ydmykhet Svømmeklubben Delfana, gjennom tildeling av dette æresmedlemskap, takker for din innsats og betydning for at klubben ble til."

 

Rolf Godø, 2014

Komiteen har følgende begrunnelse:

 

«Rolf Godø har vært en svært betydningsfull bidragsyter til Svømmeklubben Delfana gjennom hele klubbens 40 år lange historie. Han var med som svømmer fra begynnelsen av, videre hadde han et langt virke som trener, blant annet den svært krevende jobben det er å være hovedtrener. Dette gjorde han ved siden av familie med små barn og jobb.

Han har videre bidratt svært aktivt på det administrative i klubben – herunder nevnes særlig 10 års tjeneste som styreleder. Gjennom sin tid som styreleder stod han i bresjen for en profesjonalisering av klubben, blant annet ved å opprette en 100% stilling som ble delt mellom administrative oppgaver og hovedtrenerjobben. Han var også leder under en tid hvor kursvirksomheten ble systematisert og profesjonalisert betydelig, noe som har gitt et inntektsgrunnlag klubben i dag ikke kan leve uten.

Rolf Godø har i dag ingen offisielle verv i Delfana, men bidrar til klubbens elitesatsing gjennom sitt verv som Sportslig leder i Bergensvømmerne. Han er også en betydelig velgjører gjennom sin bedrift Nordialog Damsgård, som er klubbens Hovedsponsor.

SK Delfana er svært takknemlig for alt han har gjort, og alt han fortsatt gjør for klubben.

Det er med ydmykhet Svømmeklubben tildeler denne hedersmannen, Rolf Godø, et særdeles velfortjent Æresmedlemskap"

 

Gjert Dahl, 2016

Komiteen har følgende begrunnelse:

«Han har vært en svært betydningsfull bidragsyter tilSvømmeklubben Delfana siden 1979, hvor han startet som kursinstruktør. Han har vært trener i klubben, vært på utallige turer og leirer som både trener og reiseleder. Han har også vært svømmeoppmann og sportslig leder, samt vært kretsdommer og kretsleder. Han var sentral ved dannelsen av Team Bergen og Bergensvømmerne i 1986, hvor han også har sittet som styreleder.
Han har i dag ingen offisielle verv i Delfana, men har siden oppstart i 2008 vært Delfanas representant, og
leder av hovedkomiteen i Bergen Swim Festival. BSF har fått en unik posisjon i Svømmenorge, og har
tiltrukket seg både verdenrekordholdere, verdensmestere og olympiske mestere år etter år. SK Delfana er
svært takknemlig for alt han har gjort, og alt han fortsatt gjør for klubben. Det er med ydmykhet
Svømmeklubben tildeler, Gjert Dahl, et særdeles velfortjent Æresmedlemskap."

 

Knut Erik Johnsen, 2017


Komiteen har følgende begrunnelse:

«Knut Erik har vært en svært betydningsfull bidragsyter til Svømmeklubben Delfana siden tidlig på 2000-tallet. Han har sittet som styremedlem i mange år, vært svært delaktig ved arrangementer og spesielt i forbindelse med Bergen Swim Festival. Knut Erik har også vært en populær og dyktig kursinstruktør i mange år. Han har også tatt svømmerne med seg på utallige sykkel- og fjellturer. I mange år var han den som fikset alt som ingen andre kunne fikse, for de fleste svømmerne i alle årene han var med, var det Knut Erik som var Delfana. Han har vært dommer og har dømt på utallige svømmestevner, som en usedvanlig stødig og trygg dommer. Knut Erik er fortsatt
kursinstruktør på Ytrebygda, og vi håper å se han i vannet i mange år til. SK Delfana er svært takknemlig
for alt Knut Erik har gjort, og alt han fortsatt gjør for klubben."

 

Marianne Thunes, 2017


Komiteen har følgende begrunnelse:

«Marianne har vært en svært betydningsfull bidragsyter til Svømmeklubben Delfana gjennom mange år. Marianne har sittet som styreleder i hele 10 år, og har alltid bidratt med sitt sprudlende humør, både som reiseleder og styremedlem. Hun har hatt en nøkkelrolle i utarbeidelsen av blant annet klubbens rutiner og arbeidsbeskrivelser, og ikke minst vært aktiv i arbeidet rundt anlegg og bassengkapasitet. Gjennom denne 10-årsperiode hvor Marianne har sittet som styreleder, har Delfana tatt store steg, både sportslig og administrativt. SK Delfana er svært takknemlig for alt Marianne har gjort, og alt hun fortsatt gjør for klubben."

 

Britt Bergesen Godø, 2017


Komiteen har følgende begrunnelse:

«Britt har vært en svært betydningsfull bidragsyter til Svømmeklubben Delfana gjennom hele klubbens snart 45 år lange historie. Hun har vært trener, reiseleder og en usedvanlig viktig miljøskaper for alle svømmerne som fikk gleden av å svømme når hun var aktiv i klubben. Ikke minst har hun vært svært delaktig i etablering og utvikling av Bergen Swim Festival. Britt har siden oppstarten sittet i BSF-komiteen, og gjort en formidabel innsats der. Britt har dessuten i en periode representert Delfana som President i Norges Svømmeforbund. SK Delfana er svært takknemlig for alt Britt har gjort for klubben gjennom alle disse årene."

Det er med ydmykhet Svømmeklubben Delfana tildeler, Knut Erik Johnsen, Marianne Thunes og Britt
Bergesen Gode, et særdeles velfortjent Æresmedlemskap.

For styret i SK Delfana