Adferdsregler

Adferdsregler for SK Delfana

De grunnleggende verdiene i SK Delfana er at alle skal føle seg trygge og velkommen i miljøet. Ingen skal på noen måte føle redsel eller utrygghet ved deltakelse på trening, reiser, stevner og annen aktivitet i regi av klubben. Alle involverte har et ansvar for at målsetningen nås: Trenere, ledere, svømmere og foresatte.

Styret i SK Delfana ønsker å tydeliggjøre dette ved å innføre et sett med regler som skal gjelde for alle. Ved brudd på disse reglene vil det bli gitt en tydelig reaksjon. Hvilken reaksjon som gis avhenger av alvorlighetsgrad. Styret i SK Delfana ønsker at sak behandles på lavest mulig nivå i rekkefølge; Trenere – Svømmeutvalg - Styre.

 

1. Det er nulltoleranse for mobbing.
Med mobbing menes systematisk plaging/erting av en person utført av en eller flere. Det er mottakerens oppfattelse av saken som avgjør om det kategoriseres som mobbing eller ikke.

2. Det er nulltoleranse for bruk av vold, eller andre fysiske tilnærmelser som virker krenkende for mottaker.

I tillegg til disse minimumsreglene skal hver gruppe sette opp et sett med spilleregler som gjelder den aktuelle gruppen. Reglene lages i samarbeid mellom trenere og utøvere.

 

Reaksjon fra trener:

- kan be svømmer forlate bassenget
(foreldre skal varsles ved gjentakelse)

- kan be svømmer forlate svømmehallen (foreldre skal varsles ved gjentakelser)

 

Reaksjon fra Svømmeutvalget:

- kan vise bort en svømmer fra trening i inntil 5 dager (foreldre skal varsles, vurdere å kalle inn til møte med foreldre)

- skal vurdere saken løftet til styret

 

Reaksjon fra Styret:

- strengere reaksjoner enn nevnt over (foreldre varsles og kalles inn til møte)

 

Svømmeutvalget i Delfana 16/9-2010