Hjelpeside til registreringsportal

Velkommen til registreringsportalen til Svømmeklubben Delfana. I klubben vår administrerer du medlemskapet ditt via denne portalen.

I Registreringsportalen melder du på svømmere på aktiviteter, registrerer dugnad og betaler medlemskap og treningsavgift. Portalen gir deg en oversikt over aktiviteter og dugnad du har meldt deg på.

De viktigste aktivitetene er å velge medlemskap og påmelding til treningsgrupper.

 • Medlemsavgift for Delfana er 300kr og betales en gang i året.
 • Treningsavgift betales per sesong (6mnd) og verierer etter hvilken gruppe man melder seg på. Treningsavgiften reflekterer antall treninger man har tilbud om i sesongen
 • I tillegg legger vi ut egenbetalinger for deltakelse på reisestevner som egne aktiviteter.

NB! For deltakelse i svømmegrupper og på reisestevner har vi krav om dugnad. For å en kunne gi svømmerne et tilbud om svømmestevner og reiser er vi avhengige av at alle i klubben deltar på disse aktivitetene.

Dugnad blir registrert vha et poengsystem og gjelder for en sesong av gangen):

 • 1 poeng = En aktivitet som krever liten innsats (Feks kakebaking til et stevne)
 • 2 poeng = En aktivitet som krever et par timer en ettermiddag eller morgen (Feks en klubbcup)
 • 3 poeng = En aktivitet som krever mer enn 4 timer ( større svømmestevner)
 • Full dugnadskvote = En aktivitet som pågår hele sesongen (dommer, styremedlem etc)

Svømmere i BSE, BSB, K1, K2, T1 og T2 skal ha minst 6 dugnadspoeng.  Svømmere i T3 og T4 skal ha minst 4 poeng.  Svømmere som går i svømmeskolen er fritatt for dugnad.  Familier trenger ikke mer enn 12 poeng, slik at de som har tre eller flere barn kun skal registrere poeng for to svømmere.  Det er selvfølgelig lov å føre opp flere dugnadspoeng hvis man ønsker det.

  

Overordnet fremgangsmåte

Her er en overordnet beskrivelse av stegene som er nødvendig for å registrere en svømmer for en sesong.  

(Beskrivelsen forutsetter at du allerede har registrerte deg som bruker på www.delfana.no. For beskrivelse av hvordan man gjør det se www.delfana.no -> klikk på «Bruksanvisning – Registrering og betaling» i hurtigmenyen til høyre).

 1. Logg inn med brukernavn og passord på delfana.no (Finnes i hurtigmenyen til høyre)
 2. Registrer dugnad tilsvarende kravet for denne sesongen. Alle dugnadsoppgavene har dato tilknyttet for dag dugnaden skal utføres. (Dersom du ikke har valgt dugnadsoppgaver kan du ikke velge aktiviteter som krever dugnad)
  1. Legg inn navn på den som skal utføre dugnaden i kommentarfeltet (dersom det ikke er deg selv)
 3. Godkjenn de valgte dugnadsoppgavene. Du kan ikke slette dugnadsoppgaver etter at de er godkjent
 4. Registrer medlemsavgift. Alle svømmere og andre medlemmer (støttemedlemmer, styremedlemmer og dommere) må betale medlemsavgift. Medlemsavgiften betales bare en gang i året.
  1. Velg medlem som avgiften gjelder for. Eventuelt opprett et nytt medlem.
 5. Registrer treningsavgift for svømmegruppe. Alle svømmere som er med i en svømmegruppe, må betale treningsavgift for sesongen.
  1. Registrer medlem som treningsavgiften gjelder for.
 6. Betal for de påmeldte aktivitetene.

Betaling skjer via en sikker betalingsløsning som heter  bambora. Her kan du betale med kreditt eller debit kort.

 1. Gå tilbake til brukersiden din på delfana.no. Verifiser at betalingen er verifisert og at den listes under dine betalinger.