Delfana koronareglement

Delfanas koronareglement er basert på reglene fra Norges idrettsforbud, Norges svømmeforbund og Bergen kommune:

 

Koronaregler for Delfana

  • Syke personer skal holde seg hjemme og kan ikke delta på Delfanas aktiviteter
  • Alle må sørge for gode hånd- og hosterutiner
  • Voksne fra 20 år og opp må holde 1 meters avstand, for yngre kan det være normal kontakt under aktiviteten
  • På treninger vil barna organiseres i grupper på maksimalt 20 personer (inkludert trenere/instruktører), avstand mellom gruppene skal være 1 meter. Treningsgrupper vil typisk være baner i svømmebassenget.
  • Det skal være faste treningsgrupper/baner, ikke ulikt slikt det allerede er.
  • Trenerne/instruktører holder oversikt over hvem som er tilstede på treningen.
  • Det er kun utøvere, ledere og trenere som skal være tilstede i hallen.

Spesielt for svømmekursene til Delfana

  • I Bergen kommune kan bare 50 personer være inne i idrettshallen samtidig. Når 40 barn er på kurs samtidig med trenere, kan foreldre ikke følge barna i garderoben. Vi ber derfor om at foreldre leverer barna i døren utenfor Slåtthaug/Ytrebygda, og at foreldre ikke oppholder seg i foajéen, el.l.
  • Unntak fra over nevnte regel er barn som går i første klasse eller yngre; disse kan bli fulgt i garderoben (men ikke inn i svømmehallen) såfremt foreldre overholder 1 metersregelen.
  • For småbarnssvømming der voksne er med barna i vannet, må 1 metersregelen overholdes; epler- og pærer i ring må utgå.