Startlisens 2019

Hei alle foreldre til utøvere i Delfana.

Fra og med 2019 vil alle utøvere sine foreldre motta mail direkte fra NSF i dag med betaling av lisens for 2019.

De som ikke mottar mail med fakturainfo fra NSF i dag må sende meg en mail om dette.

Lisensavtalen er en avtale mellom NSF og utøver og må betales innen første stevnedeltakelse.

Vedlagt finner dere et skriv om de to ulike lisensene til NSF.

Det er en barnelisens (9-12 år) og en grunnlisens for de fra 13 år.

Se også vedlagte link for info:

https://svomming.no/nyheter/startlisens-2019/

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring

På grunn av fredagsmedley og Allers invest bør lisensen betales i dag/i morgen

Det er utøver/forelder sitt ansvar at lisens er betalt.

Kun med betalt lisens er utøver dekket av NSF sin forsikring.

Ta kontakt med meg hvis dere lurer på noe ifbm. dette

 

Mvh

Anders Walløe