Foreldremøte

Innkalling til foreldre møte 8/11 kl. 18-19 på Slåtthaug

 

Hei alle Delfana foreldre,

 

Jeg ønsker å invitere alle foreldre til utøvere i BSE-T3 + de som skal opp fra kurs etter jul til et orienteringsmøte.

 

På møtet får dere hilse på hovedtrener, svømmeskoleansvarlig, representant fra styret og meg som ny daglig leder.

 

Det har vært en høst med mange aktiviteter og nye utfordringer, nå ser jeg frem til å hilse på dere foreldre.

 

Vel møtt

Anders K. Walløe