Dugnadsportalen åpner 4. september - Slik fungerer den

Delfana er helt avhengig av dugnadsinnsats for å gjennomføre all aktiviteten klubben driver.  For at oppgavene skal bli rettferdig fordelt og for å sørge for at alle oppgavene blir løst administreres oppgavene gjennom dugnadsportalen.  Her ser dere oversikten over hvilke oppgaver som skal løses og registrerer hvilken jobb dere vil utføre.  Oppgavene gir poeng, såkalte dugnadspoeng, avhengig av hvor omfattende de er.  Det må være registrert dugnadspoeng på hver utøver før svømmerne kan meldes på aktivitet.  Dugnadsoppgavene publiseres en gang i halvåret på et annonsert tidspunkt.  Vær tidlig ute hvis det er spesielle oppgaver du kan tenkte deg.

Dugnadsportalen finner du på hjemmesiden (www.delfana.no).  Skriv inn brukernavn og passord under «logg inn» i venstre marg.  Nye medlemmer trykker «Ny bruker», lager eget brukernavn og passord og registrerer nødvendig informasjon.  Velg deretter Min side eller Min dugnad under brukermenyen.

Svømmere i BSE, BSB, K1, K2, T1 og T2 skal ha minst 6 dugnadspoeng per svømmer, svømmere i T3 og T4 skal ha minst 4 poeng.  Svømmere som går i svømmeskolen er fritatt for dugnad.  Familier trenger ikke mer enn 12 poeng, slik at de som har tre eller flere barn kun skal registrere poeng for to svømmere.  Det er selvfølgelig lov å føre opp flere dugnadspoeng hvis man ønsker det.

De fleste oppgavene i portalen er spesifikke oppgaver som skal utføres en gang på en bestemt tid, i forbindelse med at en eller annen aktivitet skal gjennomføres.  Men i kategorien «andre verv/oppgaver som gir dugnadspoeng» ligger det oppgaver som ikke er bundet i tid, men strekker seg over hele sesongen.  Her ligger blant annet:

  • Gruppe og foreldrekontakt. Dette er et verv som gir 3 poeng som er ment som en støtte til trenerne, spesielt i forhold til det sosiale. Det forventes at en tar initiativ til minst et sosialt arrangement per halvår. Det kan for eksempel være filmkveld, grilling, bowling, sykkeltur, kveldsmat eller noe annet som styrker samholdet i gruppene.
  • Dugnadsoppgavene Styremedlem, Kontrollkomite og Valgkomite.  Disse oppgavene er forbeholt de som ble valgt til vervene på årsmøtet.
  • Innkjøpsansvarlig/kantineansvarlig skal sjekke klubbens matskap på Slåtthaug før arrangement (Delfana cup, Fredagsmedley osv.) og gjøre innkjøp etter avtale med daglig leder.

Familier som ikke har registrert dugnadsoppgaver før 1. oktober vil bli fordelt på de ledige oppgavene.

Ta kontakt med klubben dersom noe er uklart!