Endelig ny hjemmeside og dugnadsportal

Hei alle Da har vi endelig fått ny hjemmeside og dugnadsportal. I tiden fremover vil vi rydde og oppdatere informasjonen på hjemmesiden. Merk at dere må lage ny bruker på dugnadsportalen.