Årsmøte i SK Delfana 2021 - Dokumenter og påmelding

Årsmøte for SK Delfana vil avholdes på ADO / Amalie Skram VGS - Lille Auditorium klokken 18 24. mars 2021. 

Registrering til årsmøte kan gjøres ved å sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Teamslink: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZmODNmNTctNGU5Ny00MjQ1LWI0ZTgtNmVjZTRlYTA5MDQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235f215ef-b9b0-4c7c-8888-0a8df15a2d28%22%2c%22Oid%22%3a%220fdc1ca2-6376-46d2-b203-e46a1ba01d4b%22%7d

 

Dokumenter til årsmøte er vedlagt nedenfor.

Oppstart 2021

Da åpner bassengene endelig opp igjen. Litt forsinket oppstart dette året. 

20. januar vil bassengene åpne opp igjen, og både treningspartiene og svømmeskolen vil gå som normalt.

Et unntak, det er fortsatt ikke lov å ha organisert aktivitet for personer over 20år. Det gjør at svømmetrening for voksne blir utsatt til dette blir mulig å arrangere. 

 

 

Innkalling til årsmøte i SK Delfana 24. mars 2021

Innkalling til årsmøte i SK Delfana den 24. mars 2021

 

Det innkalles herved til årsmøte for Svømmeklubben Delfana onsdag 24. mars 2021. I og med at det nå er tillatt å møtes opptil 50 personer, arrangerer vi årsmøtet som fysisk møte, da det normalt ikke kommer flere enn 50 personer. Smittevernreglene skal følges!

Sted: Opplyses på Delfanas hjemmeside senest 10 mars.

Tid: 18.00.  Møtet forventes å ta ca. to timer.

Stemmeberettigede er:

For nye medlemmer: Personer over 15 år, som har betalt medlemskontingent innen én

måned før møtet.

For tidligere medlemmer: For medlemmer som har betalt kontingent for 2020 holder

det at betaling for 2021 er registrert forut for møtet.

Slik melder foreldre (personer som ikke er kursdeltakere) seg inn i Delfana: Logg deg inn på www.tryggivann.no. Velg "Hovedsiden", og velg "Delfana" blant "Kursarrangører". Velg "Annet", da får du valgmulighet "Medlem", velg dette og du kan betale medlemskontingenten på kr. 300,-.

 

Ingen kan stemme ved fullmakt.

 

Til behandling foreligger:

 

 1. Godkjennelse av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører og to personer til å medundertegne protokollen
 4. Godkjennelse av innkallingen
 5. Godkjennelse av saklisten
 6. Godkjenne forretningsorden
 7. Behandle styrets årsberetning
 8. Behandle Delfanas regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
 9. Fastsette medlemskontingent
 10. Vedta budsjett for 2021
 11. Vedta virksomhetsplan
 12. Valg av styre
 13. Valg av kontrollutvalg
 14. Valg av representanter til ting, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 15. Valg av valgkomité
 16. Valg av revisor

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10. mars 2021.

 

Sakspapirer vil være tilgjengelige på Delfanas hjemmeside senest 17. mars.

 

Bergen 23. februar 2021

 

Styret i Delfana

Midlertidig stengt trening/svømmeskole

Søndag 3. januar varslet regjeringen nye nasjonale smitteverntiltak som skal gjelde i to uker fra mandag 4. januar. Disse anbefaler at alle organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter som arrangeres innendørs, utsettes til etter 18. januar. Vi har valgt å følge disse anbefalingene, og avlyser derfor innendørs trening og svømmeskoler enn så lenge - men vi undersøker med kommunen om hvilke lokale råd og anbefalinger som gjelder. Per nå (04.01 kl. 12)  holdes svømmebassenger i bydelene åpent. Samtidig bruker trenerne litt tid på å planlegge og organisere utendørs trening. 

Svømmeopplæring våren 2021

Vel overstått jul 🙂
Da nærmer det seg nytt år og 2021 er like rundt hjørnet.
For påmelding til svømmeopplæring kan dette gjøres via Trygg i vann.
Litt om de forskjellige nivåene:
- Hvalmerket: Hvis barnet er komfortabel med å være i vann, kan dette være et greit sted å begynne. Her vil barna lære å dykke og ha hodet under vann.
- Skilpaddemerket: For å begynne her må barnet være bekvem med å dykke og ha hodet under vann. Her vil barna blant annet lære å flyte i vannet. Dette er en viktig faktor for å mestre svømming.
Pingvinmerket: For å melde på her må barnet være bekvem med å dykke under vann og holde seg flytende. På Pingvin begynner barna å lære crawlteknikker.
Ta gjerne kontakt med oss på mail ved spørsmål: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Med vennlig hilsen
Morten Solheim
telefon 406 24 861

Flere artikler …